Cześć! Mam na imię

Magnolia

Zapraszam do obejrzenia mojej galerii oraz innych psów hodowli Montecarbone.

Cześć! Mam na imię 

Antares

Przybyłem do hodowli z pięknych Włoch

 

Cześć! Mam na imię 

Niagara

Przybyłam do Hodowli z Włoch

Montecarbone Banner

5 marca 2017

ozdobniki-tekstu-ozdobnik-7-PnrlzVl

They finally arrived.
When I went to Ligota Dolna to get Magnolia from the kennel, it was difficult for me to get there. I haven’t seen any sign informing me exactly, where it is located. At that moment I promised myself that in my house there will be such information for prospective visitors of Montecarbone.
I am extremely proud of that banner. In addition, I received a hanger for medals and rosettes.
The banner and hanger are made by DOGLimit Company. Thank you.

Wreszcie dotarły.
Gdy pojechałam po Magnolię do hodowli, było dla mnie trudne dotrzeć na miejsce. Nie widziałam żadnego znaku informującego mnie, gdzie dokładnie jest umiejscowiona. Wtedy obiecałem sobie, że w moim domu umieszczę stosowną informację dla przyszłych odwiedzających Montecarbone.
Jestem niezmiernie dumna z baneru. Dodatkowo, otrzymałam wieszak na medale i rozety.
Baner i wieszak wykonała firma DOGLimit. Dziękuję.

ozdobniki-tekstu-ozdobnik-7-PnrlzVl